Rejestracja

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do rejestracji w naszym panelu badawczym. Jesteśmy dużą organizacją, ale na co dzień każdy z nas działa w swoim unikalnym środowisku. Mamy często rożne doświadczenia, choć oczywiście wiele nas także łączy. Dzięki panelowi chcemy poznać opinie harcerek i harcerzy z różnych stron, bo Twoja opinia jest ważna dla całego związku. Do zarejestrowanych członków naszego panelu będziemy cyklicznie wysyłać linki do sondaży z prośbą o wzięcie w nich udziału. Biorąc udział w sondażach, dostarczysz naszej organizacji cennych informacji o tym, jak działa, rozwija się, co jest ważne dla jej członków. O szczegółach projektu dowiesz się na stronach dostępnych z menu, a poniżej znajduje się link do rejestracji. Formularz rejestracyjny służy do zbierania chętnych do naszego panelu. Potrzebujemy tych danych, aby móc opracować odpowiednią próbę badawczą i by wysłać zaproszenia. Jednak serwis ankietowy jest tak zbudowany, że będziemy wiedzieć tylko, czy wypełniłeś kwestionariusz wysłanej do ciebie ankiety, ale nie będziemy wiedzieć co tam wpisałeś. Zatem Twoje odpowiedzi będą dla nas anonimowe. (Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe). Zapraszamy!

Data wstąpienia do ZHP
Jeśli nie pamiętasz dokładnie, to podaj w przybliżeniu
W przypadku wątpliwości zaznacz chorągiew, z którą najbardziej się utożsamiasz, bądź z której pochodzisz.
Jeśli obecnie jesteś nieaktywny, to wypełnij wg. stanu ostatniej aktywności
W przypadku kilku funkcji zaznacz tę, która jest dla Ciebie najważniejsza.
Osobowe
Za pomocą tego pola będziemy się do Ciebie zwracać w korespondencji mailowej. Dlatego najlepiej wpisz od razu w formie wołacza. Możesz użyć swojego imienia, albo nicka, jeśli wolisz.
Klauzule prawne
Mając na uwadze postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami), niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. M. Konopnickiej 6 podanych przeze mnie powyżej danych osobowych, dla potrzeb związanych z badaniami prowadzonymi przez Związek Harcerstwa Polskiego, dotyczącymi tej organizacji.
Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zmianami), administratorem przekazanych przeze mnie powyżej danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. M. Konopnickiej 6, dane te zbierane są dla potrzeb związanych z badaniami prowadzonymi przez Związek Harcerstwa Polskiego, dotyczącymi tej organizacji, Związek Harcerstwa Polskiego jest jedynym odbiorcą tych danych i dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, a nadto przysługuje mi prawo do dostępu do przekazanych danych oraz ich poprawiania.