O projekcie

Projekt „Panel badawczy ZHP” został uruchomiony w kwietniu 2014 i miał na celu uruchomienie internetowej platformy do przeprowadzania badań i analiz w ZHP. Obecnie zapisanych do panelu jest ponad 3000 druhen i druhów.
Baza ta została już wykorzystana do pierwszych badań panelowych (więcej w zakładce badania) i będzie wykorzystywana do dalszych projektów badawczych. Dzięki bazie respondentów – członków ZHP mamy możliwość zobrazowania bieżącej sytuacji, jak i zmian w czasie (możliwość weryfikacji działania narzędzi metodycznych, programów, postaw członków ZHP wobec wskazanych zagadnień, np. – badania „omnibus”, jak działa metodyka, czy program jest atrakcyjny, stosunek do zapisów Prawa Harcerskiego, ocena rozwiązań proponowanych, zatwierdzonych przez władze, monitorowanie kondycji, zadowolenia członków z bieżącej sytuacji, monitorowanie poziomu zaangażowania itp.). Stworzony w ten sposób system pozwoli na systematyczne badanie opinii harcerzy i harcerek Związku na ważne, z punktu widzenia organizacji, tematy. Dostarczy wiedzy z zakresu funkcjonowania różnych elementów metody harcerskiej, jak i całej organizacji. Wiedzę zdobytą w ten sposób można będzie wykorzystywać tak w bieżącym zarządzaniu organizacją, jak i w planowaniu kierunków jej dalszego rozwoju.

REJESTRACJA